• Kalendarium

 • Środa,
  1 Lutego 2023

  Imieniny obchodzą:
  Brygida, Bryda, Dobrocha, Dobrochna, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Paweł, Siemirad

  Do końca roku zostało 334 dni.
 • Aktualne odwiedziny

 • Aktualnie odwiedza nas 3 użytkowników.
 • Dołącz do nas!

 • Reklama

Droga rowerowa

 • Utworzone dnia: 18-06-2011 przez Administrator
 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z DROGI BIEGNĄCEJ PRZEZ TEREN POLIGONU (ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO)
  CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH PRZEZ ROWERZYSTÓW


  1. Wjazd na teren poligonu może odbywać się tylko w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 22.00 każdego z tych dni, pod warunkiem, że na terenie poligonu nie odbywają się zajęcia. W tych dniach na tablicach świetlnych w m. ZŁOTNIKI i m. BIEDRUSKO wyświetlany będzie napis o treści STÓJ! OSTRE STRZELANIA. W takiej sytuacji istnieje kategoryczny zakaz poruszania się osób nieuprawionych na terenie całego obszaru poligonu.

  2. Poruszanie się po terenie poligonu może odbywać się tylko po drodze ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO z możliwością zatrzymania się przy obiektach zabytkowych znajdujących się przy tej drodze takich jak:

  • tablica upamiętniająca W. Bogusławskiego w GLINNIE;
  • pomnik ofiar faszyzmu w ŁAGIENIKACH;
  • ruiny Kościoła w CHOJNICY;
  • stary cmentarz w pobliżu Kościoła w CHOJNICY.


  3. Na terenie dróg poligonowych znajdujących się na obszarze Ośrodka Szkolenia obowiązują znaki oraz przepisy zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego.

  4. Każdy rowerzysta poruszający się po terenie poligonu powinien bezwzględnie posiadać dokument tożsamości.

  5. Na terenie poligonu upoważnieni do kontroli są przedstawiciele:

  • Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej;
  • Policji;
  • Straży Leśnej;
  • Straży Gminnej;
  • Komendy Poligonu CSWLąd.


  6. Wszystkim rowerzystom kategorycznie zabrania się:

  • wjazdu na poligon, gdy na tablicy świetlnej widoczny będzie napis STÓJ! OSTRE STRZELANIA, w przeciwnym razie zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995r o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z dnia 20.04.2002r. nr 42 poz. 368 art. 79 z póżń. zm.) osoby, które zostaną zatrzymane będą podlegać karze grzywny.
  • zbaczać z trasy ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO;
  • rozniecać ognisk, pozostawiać palące się lub tlące przedmioty oraz korzystać z otwartego ognia;
  • rzucać nie dogaszone niedopałki papierosów;
  • wypalać pokrywę gleby i pozostałości roślinne;
  • zaśmiecać terenu poligonu;
  • niszczyć, dewastować wszelkie urządzenia poligonowe, szczególnie te które mają wpływ na bezpieczeństwo – takie jak: tablice ostrzegawcze, szlabany, zapory, kosze ostrzegawcze itp.;
  • otwierać wnęki terenowe, szafki lub inne urządzenia pod napięciem
  • zbierać grzyby, jagody, łowić ryby;
  • zbierać i wywozić z terenu poligonu rzeczy na nim znalezione (niewybuchy, niewypały).


  7. W trakcie przebywania na terenie poligonu należy przestrzegać wszystkich sygnałów i znaków umieszczonych na tablicach poligonowych;

  8. W przypadku zauważenia pożaru, należy bezwzględnie powiadomić oficera dyżurnego CSWLąd ob. nr 3 (618579030, 618579040).

  9. W trakcie przebywania na terenie poligonu, mając na uwadze zagrożenia jakie niesie ze sobą teren Ośrodka Szkolenia, w sytuacjach nie unormowanych powyższym regulaminem należy kierować się zdrowym rozsądkiem oraz ogólnie obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa.

  10. Osoby naruszające powyższe postanowienia regulaminu będą karane mandatami w wysokości zależnej od popełnionego wykroczenia.

   

   


   

© Smoothdog 2008-23