• Kalendarium

 • Środa,
  1 Lutego 2023

  Imieniny obchodzą:
  Brygida, Bryda, Dobrocha, Dobrochna, Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Paweł, Siemirad

  Do końca roku zostało 334 dni.
 • Aktualne odwiedziny

 • Aktualnie odwiedza nas 4 użytkowników.
 • Dołącz do nas!

 • Reklama

 • Utworzone dnia: 04-09-2012 przez Administrator
 •  

  3 września 2012r. minął termin składania ofert do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z modernizacja Sali gimnastycznej w Biedrusku.

  Zakres zamówienia obejmują:
  - roboty budowlane przygotowawcze i rozbiórkowe;
  - stolarka okienna;
  - malowanie, tynki i posadzki;
  - roboty montażowe i instalacyjne;
  - roboty elektryczne- roboty wykończeniowe;
  - roboty inne.

  Szczegóły oferty na BIP Gminy Suchy Las - http://bip.suchylas.pl/przetargi/297/273.html 

 
 • Utworzone dnia: 22-05-2012 przez Administrator
 • Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon ulic Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Suchy Las XLVII/431/10 z dnia 25 marca 2010 r. zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich, obejmującego obszar pomiędzy tymi ulicami, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las (pok. 113), Suchy Las ul. Szkolna 13, w godz. od 9ºº do 15ºº. 

 • Czytaj dalej...
 • Utworzone dnia: 15-01-2012 przez Administrator
 • Sala gimnastyczna w Biedrusku, przylegająca do budynku Zespołu Szkół im. VII Pułku Strzelców Konnych Wlkp. wraz z działką stała się własnością Gminy. Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży między przedstawicielami stron, czyli władzami samorządowymi a Agencją Mienia Wojskowego odbyło się 13 grudnia w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.
 • Czytaj dalej...
 • Utworzone dnia: 23-03-2011 przez Administrator
 •    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 215,poz.1885) oraz mającymi wejść w życie z dniem 1 lipca 2011r. przepisami art. 23-39 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie których gminy będą zobowiązane do przeniesienia danych dotyczących przedsiębiorców aktualnie zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą - do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG), Urząd Gminy w Suchym Lesie przystąpił do prac mających na celu zaktualizowanie wpisów.
 • Czytaj dalej...

Wyświetlono 1 - 4 z 19 wpisów


«Najnowsze | ‹ Poprzednie | Następne › | Najstarsze »

© Smoothdog 2008-23