• Kalendarium

 • Czwartek,
  30 Marca 2023

  Imieniny obchodzą:
  Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryna, Kwiryn

  Do końca roku zostało 277 dni.
 • Aktualne odwiedziny

 • Aktualnie odwiedza nas 3 użytkowników.
 • Dołącz do nas!

 • Reklama

Uwaga Przedsiębiorcy!

 • Utworzone dnia: 23-03-2011 przez Administrator
 •    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 215,poz.1885) oraz mającymi wejść w życie z dniem 1 lipca 2011r. przepisami art. 23-39 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie których gminy będą zobowiązane do przeniesienia danych dotyczących przedsiębiorców aktualnie zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą - do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG), Urząd Gminy w Suchym Lesie przystąpił do prac mających na celu zaktualizowanie wpisów.
 • Dane aktualnie podlegające wpisowi do ewidencji to:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko-nazwa) oraz jego numer PESEL i NIP,
  2. adres miejsca zamieszkania,
  3. adres przedsiębiorcy (zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej),
  4. określenie przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD-2007), (OBOWIĄZEK  AKTUALIZOWANIA ZAŚWIADCZEŃ MINĄŁ 31.12.2009 r.)
  5. data rozpoczęcia,
  6. nr telefonu kontaktowego.
  W związku z powyższym prosimy wszystkich przedsiębiorców, posiadających Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Wójta Gminy Suchy Las, o stawienie się w tutejszym Urzędzie (Suchy Las, ul. Szkolna 13, pok. nr 9) w celu zaktualizowania danych we wpisach lub wykreślenia wpisu o ile działalność nie jest prowadzona. 
   
   

© Smoothdog 2008-23