• Kalendarium

 • Czwartek,
  30 Marca 2023

  Imieniny obchodzą:
  Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryna, Kwiryn

  Do końca roku zostało 277 dni.
 • Aktualne odwiedziny

 • Aktualnie odwiedza nas 5 użytkowników.
 • Dołącz do nas!

 • Reklama

Obwieszczenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

 • Utworzone dnia: 22-05-2012 przez Administrator
 • Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon ulic Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Suchy Las XLVII/431/10 z dnia 25 marca 2010 r. zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich, obejmującego obszar pomiędzy tymi ulicami, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las (pok. 113), Suchy Las ul. Szkolna 13, w godz. od 9ºº do 15ºº. 

 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las o godz. 16ºº.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suchy Las z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2012 r.

  Wójt Gminy Suchy Las
  mgr Grzegorz Wojtera

   

   

© Smoothdog 2008-23